Systematizace konstrukce kategorií oděvů a prádla v metodice UNIKON

Title Alternative:Systematization of the categories of clothes and underwear construction in UNIKON methodology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Obsahem bakalářské práce je roztřídění kategorií oděvů a prádla v rámci metodiky UNIKON. První část této práce popisuje obecné principy a postupy konstrukční metodiky UNIKON. Druhá část analyzuje typovou strukturu databází konstrukčních sítí pro jednotlivé kategorie populace. Třetí část objasňuje pojem databáze, zabývá se zásady a způsoby tvorby konstrukční dokumentace v systému PDS Tailor. Čtvrtá část slouží jako návrh pro možnou reorganizaci databázových souborů v části konstrukčních výpočtů pro systém PDS Tailor. Šestá část zpracovává pro vybraný okruh racionalizovaných konstrukčních databází grafické řešení v systému PDS Tailor.
The degree work deals with construction systematization of clothes and underwear categories using UNIKON methodology. Part One describes general principles and procedures of UNIKON construction methodology. Part Two analyzes the type structure of construction systems for individual population categories. Part Three explains the term database and it deals with the principles and methods of creation of construction documentation in PDS Tailor system. Part Four serves as a proposition for possible reorganization of database files in some construction calculations in PDS Tailor system. Part Six deals with a graphic solution of a specific area of rationalized construction databases in PDS Tailor system.
Description
katedra: KKV; přílohy: CD ROM; rozsah: 42 s., 62 s obr. příloh
Subject(s)
konstrukce, pds tailor, databáze, struktura, racionalizace, make, construction, pds tailor, database, structure, rationalization, make
Citation
ISSN
ISBN