Vliv půdního sorpčního komplexu a huminových látek na stanovení nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v půdě metodou FTIR

Title Alternative:Effect of soil sorption complex and Humic substances on the determination of Non-polar extractable substances in soil by FTIR.
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher