Profesní oděv - součást firemní corporate identity

Title Alternative:PROFESSIONAL CLOTHES - PART OF THE COMPANY CORPORATE IDENTITY
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Anotace Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na profesní oděv, na jeho funkce a vývoj. Podrobněji jsem se věnovala profesnímu oděvu zaměstnanců Českých drah a úředníkům pracujícím v různých institucích. Zajímalo mě, jaký názor na své profesní oděvy mají jejich nositelé ,zaměstnanci Českých drah a úředníci, a jak vnímají dané profesní oděvy klienti, kteří využívají služeb jmenovaných profesí. Odpovědi na tyto otázky jsem získala prostřednictvím výzkumu, který byl zaměřen na všechny cílové skupiny - zaměstnance Českých drah, úředníky a klienty. Cílem práce bylo zmapovat názory uvedených skupin respondentů a na základě zjištěných informací navrhnout změny a úpravy profesních oděvů, které by zvýšily komfort oděvů používaných danými cílovými skupinami.
ANNOTATION The bachelor - work deals with functions and a development of working clothes. A close attention is given to working clothes of Czech Railways staffs and clerks. I pay my attantion to search for Czech Railways staffs´ and clerks´ opinions about their own working clothes and how thier working clothes are seen by their clients. I have made a re - search to answear these questions. My research focuses on these object categories, Czech Railways staffs and clerks and their clients. The main task of the bachelor - work indicates opinions of these object categories and gives suggestions based on the research how to improve these working clothes to be more confortable worn by the object categories, Czech Railways staffs and clerks.
Description
katedra: KHT; rozsah: 61 s., 19 s. příloh
Subject(s)
profese, profesní oděv, funkce oděvu, komfort, respondent, cílová skupina, výzkum, profession, working clothes, function of clothes, comfort, respondent, object category, research
Citation
ISSN
ISBN