Experimentální textil - laser v novém

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje nalezení nejvhodnější kombinace laserové technologie a textilního designu. Jedním z nejdůležitějších cílů je získat kvalitní výrobek, který bude užitečný v průběhu každodenního užívání. V teoretické části práce bude pojednáno o laserové technologii a základních pojmech souvisejících s tímto tématem. Dále bude představeno, kterými technikami dosáhneme požadovaných výsledků.Experimentální část pojednává o počáteční inspiraci pro textilní design. Dále je řešen návrh vzoru, interakce laserového záření s materiálem a testování vlastností textilního materiálu po laserové expozici. Textilie byly testovány na oděr, pevnost a tažnost a byly pořízeny snímky skenovací elektronovou mikroskopií. Budou nalezeny optimální parametry pro úpravu textilie infračerveným laserem.
The aim of this bachelor thesis is to find the best option of the combination of laser technology and textile design. One of the most important goals is to develop qualitative product, which will be useful according to the time of using by human. And still as an option is - to see how finishing textile by using laser technology will show their qualities in work.The theoretical part deals with laser technology and basic concepts which are related to the topic. In addition there are introduced the techniques that help to achieve the desired results.The experimental part deals with what was the initial inspiration for textile design, what happens with the materials after the laser treatment; how the textile behaves after testing for abrasion and strength. Parts of the experimental part are also the photos by Raster electron microscope. The best result parameters are introduced.
Description
Subject(s)
Technologie laseruGravírováníFinální úprava textilieDesign vzoruZkoušky textiluCO2 laserPolyesterová vlákna, Laser technologyEngravingFinishingPattern designTesting of strength propertiesCO2 laserPolyester fabric
Citation
ISSN
ISBN