Hodnocení komfortních vlastností textilií určených pro operační sály

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zjištění a porovnání komfortních vlastností některých typů materiálů, ze kterých se zhotovují sálové oděvy a operační krytí.V teoretické části nalezneme poznatky o operačních oděvech a krytí. Z jakého důvodu se používají materiály z netkaných textilií a technologie výroby netkaných textilií. Dále jsou zde obsaženy hodnocené vlastnosti těchto materiálů a normy, podle kterých jsou měřeny.V praktické části je uvedeno rozdělení získaných vzorků a měření jejích komfortních vlastností. Tato část také obsahuje průzkum českých firem, zabývajících se výrobou těchto textilií.
The aim of this bachelor thesis is to compare the comfort properties of certain types of materials of which are made clothing and surgical coverage.The teoretical part contains knowledge about surgical clothing and dressing. For what reason are used materials from nonwovens and nonwovens production technology. It includes also evaluated properties of these materials and standards by which they are measured.The practical part íncludes gained samples and measurement of their comfort properties. This section also includes a survey of Czech companies producing these textiles.
Description
Subject(s)
Komfortní vlastnosti textilií pro operační sály, netkané textilie, operační oděvy, Comfort characteristics of textiles for operating room, nonwovens, surgical clothing
Citation
ISSN
ISBN