Financování sportu v České republice

Abstract
Bakalářská práce se zabývá financováním sportu v České republice. Je zaměřena především na české financování sportu z veřejných rozpočtů a na možnosti, jak jej upravit v návaznosti na srovnání s jiným státem, konkrétně se Švýcarskem. První kapitola vymezuje základní pojmy z oblasti financování sportu. Druhá hovoří o samotném financování českého sportu. Ve třetí kapitole je popsáno financování sportu ve Švýcarsku. Poslední kapitola pojednává o srovnání těchto dvou systémů a možných změnách ve financování českého sportu.
This Bachelor Thesis deals with the topic of the financing of sport in the Czech Republic. It focuses mainly on the usage of public budgets to finance sport, and how this usage can be adjusted in comparison with a different country, namely Switzerland. The first chapter of the Thesis explains the basic terms used in the area of sport financing. The second chapter details the financing of sport in the Czech Republic specifically. The third chapter describes the financing of sport in Switzerland. The last chapter compares these two systems and suggests possible changes in the Czech system of sport financing.
Description
Subject(s)
Sport, veřejné rozpočty, financování sportu, dotace, Švýcarsko, Sport, public budget, funding of sport, subsidies, Switzerland
Citation
ISSN
ISBN