Analýza programu 50+ ve Škoda Auto a.s.

Title Alternative:Analysis of the 50+ Programme at Škoda Auto a.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis focuses on the description and analysis of the scheme 50+ in Škoda Auto a.s. By her selection of the topic the author highlights the importance of solving the issues regarding employment of senior employees with respect to demographic development of the society. The thesis demonstrates the fact that employing senior employees is not a serious problem in the Czech Republic alone, but it is a burning issue in all member states of the EU. Practical section of the thesis is a case study dealing with the Škoda Auto company and the 50+ scheme, together with a description of the scheme as it is being applied in Škoda Auto. Finally, the author analyses the 50+ scheme and offers possible improvements which would contribute to increased employee motivation and satisfaction and help solve the issue of employing senior employees at Škoda Auto.
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou probíhajícího programu 50+ ve společnosti Škoda Auto a.s. Autorka výběrem daného tématu poukazuje na důležitost řešení problematiky zaměstnávání starších zaměstnanců vzhledem k demografickému vývoji společnosti. Ukazuje fakt, že zaměstnávání starších zaměstnanců není pouze problémem České republiky, ale je diskutován ve všech zemích Evropské unie. Praktická část je zaměřena na společnost Škoda Auto a na program 50+, který je zde popsán, tak jak je ve společnosti Škoda Auto uplatňován. V závěru diplomové práce autorka analyzuje program 50+ a navrhuje možné zlepšení tohoto programu, které by přispělo k větší motivaci a spokojenosti zaměstnanců a pomohlo by řešit problematiku zaměstnávání starších zaměstnanců ve firmě Škoda Auto.
Description
katedra: KPE; rozsah: 96 s.
Subject(s)
education, company learning, motivation, motivation factors, social responsibility of a company, long term employment, vzdělávání, podnikové vzdělávání, motivace, motivační faktory, společenská odpovědnost firmy, dlouhodobé zaměstnávání
Citation
ISSN
ISBN