Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla v České republice se zaměřením na funkci České kanceláře pojistitelů a porovnání tohoto pojištění s vybranými evropskými zeměmi

Title Alternative:The Motor Third Party Insurance in the Czech Republic Focused on Function of Česká kancelář pojistitelů and Comparasion of this Insurance with Chosen European Countries
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my diploma thesis is the Motor Third Party Liability Insurance, especially the comparison of the chosen European insurance markets of MTPL. The chosen countries are the states of the Visegrad Group.The project is devided into four chapters. The first one deals with legal regulations of that insurance in the Czech Republic. The second chapter is focused on The Czech Insurers{\crq} Bureau, its most important functions and on the czech insurance market. The further part is concerned with the characteristics of the Motor Third Party Liability Insurance in the territories of the other states of the Visegrad Group - Hungary, Poland and Slovakia. It also includes information about relevant Bureau and statistical data about those insurance markets. The last chapter summarises the findings from the previous parts and explains the differences in the insurance in the described countries. For the comparison the information about chosen states of Europe are mentioned at the end of my diploma thesis.
Tématem mé diplomové práce je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zejména porovnání vybraných trhů povinného ručení evropských zemích. Vybranými zeměmi jsou státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje právní úpravě tohoto pojištění v České republice. Druhá kapitola je zaměřena na Českou kancelář pojistitelů, její hlavní funkce a trh českého povinného ručení. Další kapitola se zabývá charakteristikou pojištění odpovědnosti na území zbývajících tří států Visegrádské čtyřky, tedy Maďarské, Polské a Slovenské republiky. Obsahuje i informace o příslušné Kanceláři a statistická data o daných trzích. Poslední kapitola shrnuje poznatky z předchozích částí práce a porovnává rozdíly pojištění v popisovaných zemích, nakonec jsou pro srovnání a přehled uváděna data z vybraných zemí Evropy.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 87 s., 14 s. obr. příloh
Subject(s)
the czech insurers{\crq} bureau, the czech republik, guarantee fund, frontier insurance, information centre, hungary, policy holder, insurance market, insurance, the motor third party liability insurance, insured, poland, comparison, segmentation, slovakia, claims repretives, česká kancelář pojistitelů, česká republika, garanční fond, hraniční pojištění, informační středisko, maďarská republika, pojistitel, pojistný trh, pojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, pojištěný, polská republika, porovnání, segmentace, slovenská republika, škodní zástupce
Citation
ISSN
ISBN