Problematika zavádění "Integrovaného souboru norem řízení" do organizace

Title Alternative:Implementation issue of "Integrated packet of managing norms" to the organization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis with title {\clqq}Implementation issue of integrated packet of managing norms to the organization`` deal with particular parts of management systems analysis and their integration and problems with implementation to organizations. There are specified basic terms about quality, environment and safety and persons health prevention at work in theoretical part. There are also mentioned basic principles of particular management systems, their position in trade environment, defined integration of these systems and introduced basic principles of methodology at their implementation. Case study describes process of integrated management system implementation to the Kališ & Krátkoruký, spol. s r. o. company considering company´s position in trade environment and original situation of quality management before integrated management system implementation and detailed process of implementation of integrated management system to the organization. In the end of the thesis are defined major company problems with emphasis on ensuring and permanent improvement of implemented management system, schemes for improvement of integrated management system standard and economic evaluation with integration findings summary.
Diplomová práce s názvem {\clqq}Problematika zavádění integrovaného souboru norem řízení do organizace`` se zabývá analýzou jednotlivých částí systémů řízení, jejich integrací a problematikou při jejich implementaci do organizací. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci. Jsou zde také uvedeny základní principy jednotlivých systémů řízení, jejich postavení v tržním prostředí, definována integrace těchto systémů a uvedeny základní principy metodologie při jejich zavádění. Případová studie popisuje proces zavádění integrovaného systému řízení do společnosti Kališ & Krátkoruký, spol. s r. o., s ohledem na postavení společnosti v tržním prostředí a na počáteční stav managementu jakosti, před zavedením integrovaného systému řízení a podrobný postup zavedení integrovaného systému řízení do organizace. V závěru práce jsou definovány hlavní nedostatky společnosti s ohledem na zabezpečení a trvalého zlepšování zavedeného systému řízení, náměty ke zlepšení úrovně integrovaného systému řízení a ekonomické vyhodnocení se shrnutím poznatků z integrace.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 67 s., 20 s. obr. příloh.
Subject(s)
safety, certificate, implementation, integration, integrated system, quality, methodology, norm, prevention, organization, work, management, company, system, trade environment, product, health, environment, bezpečnost, certifikát, implementace, integrace, integrovaný systém, jakost, metodologie, norma, ochrana, organizace, práce, řízení, společnost, systém, tržní prostředí, výrobek, zdraví, životní prostředí
Citation
ISSN
ISBN