Percepce Švýcarska

Title Alternative:Percepcion of Switzerland
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se věnuje vnímání Švýcarska českou populací. Pro zjištění informací byl vytvořen dotazník, jehož základem bylo mentální mapování, které bylo doplněno o vědomostní část. V první části (teoretické) je vždy zmínka ke každé otázce z dotazníku. Na teoretickou část navazuje praktická část, která se zaměřuje na obecné znalosti o dané zemi. Byla dotazována skupina sto pěti náhodně vybraných českých občanů. Dotazník byl v první řadě zaměřen na asociace respondentů, co je jako první napadne při zmínce Švýcarska. Dále byly v dotazníku otázky na základní fakta o zemi. Všechny odpovědi z dotazníků byly následně analyzovány a porovnány.
Bachelor thesis is devoted to the perception of Switzerland by Czech population. For obtaining the information a questionnaire was created. It was based on a mental mapping and extended with a knowledge part. Each question in the questionnaire was mentioned and filled in details in the first part. The theoretical part is followed by the practical part which is focused on a general knowledge about the country. A group of one hundred and five Czech inhabitants was questioned. The tasks were based on their first associations of the Switzerland and then on the basic knowledge of the country. All records were analysed and compared.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN