Zařízení pro dopravu a orientaci dílu

dc.contributorPoucha Vít, Ing. Ph.D. : 66752
dc.contributor.advisorSkřivánek Josef, Ing. Ph.D. : 63445
dc.contributor.authorJanoušek, Robert
dc.date.accessioned2021-08-20T11:58:47Z
dc.date.available2021-08-20T11:58:47Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2020-09-01
dc.date.submitted2019-10-30
dc.date.updated2021-3-30
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje návrh jednoúčelového stroje pro dopravu a orientaci konkrétního dílu. První část práce je věnována rešerši a výběru řešení pro realizaci zařízení. Druhá část práce se zabývá výběrem konkrétních komponentů a návrhu dílů pro zajištění funkčnosti stroje. Třetí část je věnována pevnostní kontrole a následuje zpracování technické dokumentace.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis contains a design of a single-purpose machine for transport and orientation of a specific part. The first part of the work is devoted to the search and selection of solutions for the implementation of equipment. The second part of the work deals with the selection of specific components and design of parts to ensure the functionality of the machine. The third part is concerning about strength control and followed by the processing of technical documentation.en
dc.description.mark
dc.format56
dc.format.extentVýkresová dokumentace a katology
dc.identifier.signatureV 202103159
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160692
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] PEŠÍK, Lubomír. Části strojů: stručný přehled. Díl 1 / Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7083-584-2par par[2] PEŠÍK, Lubomír. Části strojů: stručný přehled. Díl 2 / Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita, 2005. ISBN 80-7083-608-3par par[3] STEHLÍK, Jaroslav. Dopravníky. Liberec: Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7083-888-4.par par[4] BENEŠ, Š. : Teorie stavby strojů. Stripta. Liberec, VŠST, 1986.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectjednoúčelový strojcs
dc.subjectvibrační podavačecs
dc.subjectpásový dopravníkcs
dc.subjectpneumatické obvodycs
dc.subjectone-purpose machineen
dc.subjectvibratory feederen
dc.subjectconveyor belten
dc.subjectpneumatic circuitsen
dc.titleZařízení pro dopravu a orientaci dílucs
dc.titleDevice for transport and orientation of the parten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKTS
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000415
local.identifier.stag40799
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc6d33d43-affa-4b3e-99b3-55f1f4589e85
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3159
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Robert_Janousek_bc_finale.pdf
Size:
3.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Robert_janousek_bc_prilohy.pdf
Size:
1.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
recenzni_posudek__BP_Janousek.pdf
Size:
812.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponensky_posudok_JANOUSEK.pdf
Size:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections