Zařízení pro dopravu a orientaci dílu

Abstract
Bakalářská práce obsahuje návrh jednoúčelového stroje pro dopravu a orientaci konkrétního dílu. První část práce je věnována rešerši a výběru řešení pro realizaci zařízení. Druhá část práce se zabývá výběrem konkrétních komponentů a návrhu dílů pro zajištění funkčnosti stroje. Třetí část je věnována pevnostní kontrole a následuje zpracování technické dokumentace.
The bachelor's thesis contains a design of a single-purpose machine for transport and orientation of a specific part. The first part of the work is devoted to the search and selection of solutions for the implementation of equipment. The second part of the work deals with the selection of specific components and design of parts to ensure the functionality of the machine. The third part is concerning about strength control and followed by the processing of technical documentation.
Description
Subject(s)
jednoúčelový stroj, vibrační podavače, pásový dopravník, pneumatické obvody, one-purpose machine, vibratory feeder, conveyor belt, pneumatic circuits
Citation
ISSN
ISBN
Collections