Sklo-keramické objekty inspirované fosilními fytolity v půdním sedimentu

Title Alternative:Sklo-keramické objekty inspirované fosilními fytolity v půdním sedimentu Sklo-keramické objekty inspirované fosilními fytolity v půdním sedimentu
Abstract
V bakalářské práci je vytvořen soubor skleněných objektů inspirovaných fytolity trav. Rešeršní část se zabývá tvary a principy fytolitů. Práce vychází z vědeckého výzkumu mikroskopických struktur a následného převedení tvarů do uměleckého ztvárnění. Výsledná práce se snaží upozornit na okem neviditelnou realitu.
In my bachelor thesis is made a set of glass objects inspired by phytolites of grass. The search part is dealing with shapes and princips of phytolits. My work comes from scientific research microscopic structures and subsequent transfer of shapes to artistic rendering. The final work is showing the reality invisible to a human.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: fytolity, sklo, rostliny, tvary, keramika, věda a umění, mikroskopie, Keywords: Phytolites, glass, plants, shapes, ceramics, science and art, microscopy
Citation
ISSN
ISBN