Prvky krutosti a sexuality v Disneyho adaptacích pohádek bratří Grimmů

Title Alternative:Cruelty and Sexuality in Disney's Adaptations of Grimms' Fairy Tales
Abstract
Diplomová práce se zabývá motivy krutosti a sexuality v pohádkách bratří Grimmů a v Disneyho animovaných filmech vytvořených na základě těchto pohádek. Nejprve je popsán vývoj pohádky od ústní slovesnosti k filmovému zpracování a jsou uvedeni Walt Disney a bratři Grimmové a jejich tvorba. Samotný výzkum je rozdělen na dvě hlavní části. První část práce se zaměřuje na krutost obsaženou v pohádkách, jednotlivé pohádky jako je Sněhurka, Žabí princ a Rapunzel jsou analyzovány a jsou v nich objeveny motivy krutosti. Tyto motivy jsou následně porovnány s odpovídajícími scénami v Disneyho adaptacích: Sněhurce a sedmi trpaslících, Princezně a žabákovi a Na vlásku. Jsou zjištěny odlišnosti. Druhá část výzkumu se zabývá projevy sexuality v pohádkách. Tytéž pohádky a filmy jsou stejným způsobem zkoumány z hlediska sexuality. Poté jsou v souvislosti s krutostí a sexualitou vypsány obecné znaky Disneyho adaptací s cílem zjistit, jakým způsobem a za jakým účelem Disney předlohy mění.
Description
78 stran
Subject(s)
fairy tales, animated film, crueltry, sexuality, pohádky, animovaný film, krutost, sexualita
Citation
ISSN
ISBN