Sociální práce v penitenciárním prostředí

dc.contributorBajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D. : 64761
dc.contributor.advisorVlach František, Ing. Ph.D.,MBA,LL.M.,Ing-Paed IGIP : 63362
dc.contributor.authorSoukup, Jan
dc.date.accessioned2022-12-18T05:15:31Z
dc.date.available2022-12-18T05:15:31Z
dc.date.committed2022-4-30
dc.date.defense2022-06-15
dc.date.submitted2021-4-20
dc.date.updated2022-6-15
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na aspekty sociální práce v penitenciárním prostředí. Cílem bakalářské práce bylo popsat formy práce, které užívají sociální pracovníci ve věznících, a definovat, jak jsou tyto aktivity vnímány z pohledu sociálních pracovníků a vězněných osob.Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V jednotlivých kapitolách teoretické části je popsáno vězeňství v České republice, role sociálního pracovníka ve vězeňském prostředí a samostatná sociální práce ve vězeňském prostředí, které je věnován největší prostor práce.Praktická část představuje průzkumné šetření, jehož se prostřednictvím dotazníků účastnily vězněné osoby, a polostrukturované rozhovory, které autor bakalářské práce vedl se sociálními pracovníky pracujícími ve věznicích v Libereckém kraji.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on aspects of social work in a penitentiary environment. The aim of the bachelor's thesis was to describe the forms of work used by social workers in prisoners and to define how these activities are perceived from the perspective of social workers and incarcerated people. The bachelor's thesis is divided into theoretical and practical parts. The individual chapters of the theoretical part describe the prison in the Czech Republic, the role of a social worker in a prison environment and independent social work in a prison environment, which is devoted to the largest area of work. The practical part is an exploratory investigation, in which prisoners participated through questionnaires, and semi-structured interviews conducted by the author of the bachelor thesis with social workers working in prisons in the Liberal Region.en
dc.description.mark1-
dc.format69 s.
dc.format.extentSchémata, Mapy
dc.identifier.signatureV 202204305
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166521
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparČÍRTKOVÁ, L., 2004.~Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 80-86473-86-4.par parFOUCAULT, M., 2000.~Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. ISBN 80-86019-96-9.par parMATOUŠEK, O., 2013. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0213-4.par parMATOUŠEK, O., a kol., 2008.~Slovník sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-368-0.par parNAVRÁTIL, P., 2001.~Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman. ISBN 80-903070-0-0.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectFormy prácecs
dc.subjectpenitenciární péčecs
dc.subjectpenicentiaristikacs
dc.subjectprogram zacházenícs
dc.subjectsociální prácecs
dc.subjectsociální pracovníkcs
dc.subjectVězeňská služba ČRcs
dc.subjectvězeňské prostředícs
dc.subjectvězněná osobacs
dc.subjectvýkon trestu odnětí svobodycs
dc.subjectForms of worken
dc.subjectpenitentiary careen
dc.subjectpenicentiaryen
dc.subjecttreatment programmeen
dc.subjectsocial worken
dc.subjectsocial workeren
dc.subjectPrison Service of the Czech Republicen
dc.subjectprison environmenten
dc.subjectprisoneren
dc.subjectexecution of prison sentenceen
dc.titleSociální práce v penitenciárním prostředícs
dc.titleSocial Work in Penitentiary Environmenten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPP
local.degree.programmeSociální práce
local.degree.programmeabbreviationB7508
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000670
local.identifier.stag42625
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisa0801bff-527e-4d1e-b72f-e773a8272e82
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4305
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_jan.soukup.pdf
Size:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Soukup_ved.pdf
Size:
328.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Soukup_opo.pdf
Size:
323.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP