Etický kodex v učitelské profesi

Title Alternative:Code of Ethics in Teaching
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Profesní etické kodexy vycházejí z podstaty povolání. Utváření profesních kodexů je spjato s tradičními etickými tématy a je modifikováno soudobými diskusemi v etice. Bakalářská práce je zaměřena na etický kodex učitelské profese. Pojednává o etice, etických hodnotách a etice povolání. Zkoumá, za jakých podmínek mohou existovat profesní sdružení, která k etice povolání etickým kodexem jednotlivé profese zavazují. Výzkumná část práce se zabývá touto problematikou v sousedních zemích.
Description
59 s., 28 s. příl. +CD ROM
Subject(s)
ethical codices, teacher career, etické kodexy, učitelská profese
Citation
ISSN
ISBN