Studie problematiky tvarovatelnosti plošných textilií

Title Alternative:Forming problem{\crq}s study of the area textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši na tvarovatelnost plošné textilie se zaměřením na stanovení tvarovatelnosti metodou zjišťování úhlu zotavení a charakteristika reologických modelů vyjadřujících viskoelastické chování plošné textilie. V teoretické části je popsána tvarovatelnost plošných textilií, tvarovací proces a základní reologické modely vyjadřující deformace textilií. Tvarovatelnost plošné textilie byla zjišťována metodou úhlu zotavení. Na základě získaných teoretických znalostí byl stanoven experiment na měření úhlu zotavení pro materiál z vlny a z polyesteru. Vyhodnocené výsledky měření byly dále použity ke zjištění, kterým reologickým modelem je možno nejpřesněji aproximovat experimentální hodnoty úhlů zotavení.
The point of the bachelor´s work was to make a recherche on formability of area textile with focusing on formability determination by crease-recovery angle method and characteristic of reological models, which express the viscoelastic behavior of area textile. In theoretical part is described area textile´s formability, forming process and basic reological models, which express the textile deformation. Area textile´s formability was evaluated by crease-recovery angle method. The crease-recovery angle for woolen and polyester material experiment, based on gained theoretical knowledge´s, was determined. Evaluated measuring results were further used for finding of reological model, which is most exactly possible use for experimental crease-recovery angle approach.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 61 s., 12 s. příloh
Subject(s)
tvarovatelnost textilie, měření úhlu zotavení, plošná textilie, deformace, teplota tvarování, reologický model, textile formability, crease-recovery angle measurement, area textile, deformation, temperature of formability, reological model
Citation
ISSN
ISBN