Neizotermní kinetika barevné změny termochromních koberců

Title Alternative:Non izothermal mode of the color change of thermochromic carpeting
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá tématem měření v izotermním a neizotermním režimu barevné změny termochromních materiálů. V teoretické části je provedena rešerše smart materiálů a obecné analýzy termochromních systémů. Experimentální část se zaměřuje na studii izotermního a neizotermního režimu, popisuje závislosti barevných odchylek na teplotě a čase, závislosti maximálních barevných odchylek na koncentraci. Dále se zabývá vyhodnocením rychlostních konstant pro dané teplotní cykly, řeší závislost rychlostní konstanty na převrácené hodnotě termodynamické teploty a závislost rychlostní konstanty na koncentraci. Závěr diplomové práce analyzuje a srovnává výhody a nevýhody měření v izotermním a neizotermním režimu.
This diploma thesis is focused on an issue dealing with a measurement in izothermal and non-izothermal mode of the color change of thermochromic materials. The theroretical part of the diploma contains a search of smart materials and general analyses of thermochromic systems. The experimental part targets the problem of the izothermal and non-izothermal mode, it describes dependabilities of colour variations on time and temperature and dependabilities of maximal colour variations on a concentration. It also deals with an evaluation of speed constants for the existing thermal cycles, handles the dependability of the speed constant on the reciprocal of the thermodinamical temperature and the dependability of the speed constant on the concentration.The final part analyses and compares advantages and disadvantages of the measurement in the izothermal and non-izothermal mode.
Description
katedra: KTM; přílohy: CD; rozsah: 76 s. ,24 s. obr.příloh
Subject(s)
termochromismus, izotermní a neizotermnírežim, barevná odchylka, smart materiály, tekuté krystaly, iniciační fáze, relaxační fáze, thermochromismus, izothermal and non-izothermal mode, color change, smart materials, liquid crystal, initiatory phase, relaxation phase
Citation
ISSN
ISBN