Nabídka pohybových aktivit pro děti mladšího školního věku v Jablonci nad Nisou

Title Alternative:The offer of motional activities for children of the young school age at Jablonec nad Nisou
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This disertation is focused at the motional activity of children attending Basic Schools. By means of special questionairs the research examines partly the interest in motional activities in Basic Schools and in out-of-schools institutions at Jablonec nad Nisou, patrly mentions survey of offered motional activities at Jablonec nad Nisou. Forty three children of third class and fifty seven children of fifth class attending Basic School at Jablonec nad Nisou took part the whole research. We consider as a most essential the fact that 42% of all informants are not interested in any kind of out-of-school body or sport actvity. Even 17% of those children are not interested in periodic motional activity in any club
Diplomová práce je zaměřena na pohybovou aktivnost žáků 1.stupně základních škol. Jednak pomocí dotazníkového šetření zkoumá zájem o pohybové aktivity v základních školách a v mimoškolních zařízeních v Jablonci nad Nisou a jednak uvádí přehled nabízených pohybových aktivit v Jablonci nad Nisou. Celého výzkumu se zúčastnilo 43 dětí třetích tříd a 57 dětí z pátých tříd základních škol v Jablonci nad Nisou. Za nejpodstatnější považujeme zjištění, že 42% respondentů neprovádí žádnou mimoškolní tělesnou nebo sportovní aktivitu a 17% žáků ani nemá zájem věnovat se pravidelné pohybové nebo sportovní činnosti v oddíle či kroužku.
Description
katedra: KPV;
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN