Orientační ústrojí průmyslového robotu s paralelní kinematikou.

Title Alternative:Orientation mechanism of the industrial robot with parallel kinematics
Abstract
The aim of this work is the design of the orientation device configuration mounted on parallel robot. Text contains analysis of design of the current robots with the parallel kinematics pointed on basic design principles, analysis of mechanic properties of each part of mechanism and mentioned design of the orientation mechanism applicable on the parallel robot.
Cílem této práce je návrh konstrukčního řešení orientačního ústrojí umístěného na paralelním robotu. Text obsahuje rozbor řešení nynějších robotů s paralelní kinematikou z hlediska základních konstrukčních principů, mechanických vlastností jednotlivých částí mechanismu a samotný návrh orientačního ústrojí aplikovatelného na paralelní řetězec.
Description
katedra: KSR; přílohy: 7 plánů, l CD; rozsah: 41 s.
Subject(s)
parallel robot, orientation device, manipulation, paralelní robot, orientační ústrojí, manipulace
Citation
ISSN
ISBN
Collections