Analýza a porovnání jednodeskové a dvoudeskové metody měření na přístroji Togmeter

Title Alternative:Analysis and comparison of one-card and two-card method of metering on Togmeter
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Předmětem diplomové práce je analýza a porovnání jednodeskové a dvoudeskové metody měření na přístroji Togmeter. První část je zaměřena na vypracování rešerše zabývající se tepelně-izolačními vlastnostmi textilií. Diplomová práce se zabývá charakteristikou přístroje Togmeter z hlediska způsobu měření tepelné odolnosti textilií a přestupu tepla při měření. Dále je předmětem diplomové práce analyzovat možnosti měření vzorků o tloušťce větší než 20mm. Cílem experimentální části je navrhnout a realizovat experiment, který vhodným způsobem porovná jednodeskovou a dvoudeskovou metodu měření teplené odolnosti na přístroji Togmeter.
Subject of diploma work are analysis and comparison one-card and two-card method of metering on Togmeter. First part is intent on work up of background research engage in thermal-insulating property of textiles. Diploma work deal with characteristics of Togmeter from standpoint of way metering of thermal immunity of textiles and change warm at metering. Further is subject of diploma work to analyze possibilities of metering samples about thickness bigger than 20 mm. Aim of experimental part is suggest and realize experiment, which in the appropriate manner will compare one-card and two-card method of measuring thermal immunity on Togmeter.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN