Školní úspěšnost - vliv sociálního postavení rodiny

Title Alternative:Etiology of Underachievement at Schools - Influence of Social
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is intended on a school success in view from of position of social family. In the first part (theoretic) are mentioned reasons of school bad marks, factually social influences. There have big part family, which is detail analysed. In the second part (practical) are mentioned results obtained from questionnaire and interview. And dependencies on fruitfulness of students in consideration of social environment
Tato práce je zaměřena na školní úspěšnost z pohledu sociálního postavení rodiny. V první části (teoretické) jsou uvedeny příčiny školního neprospěchu, konkrétněji sociální vlivy. Velkou roli zde hraje rodina, která je detailně rozebrána. V druhé části (praktické) jsou uvedeny výsledky získané z dotazníku a rozhovoru. A závislosti úspěšnosti studentů na sociálním prostředí.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 44s.
Subject(s)
school success, family, social environment, školní úspěšnost, rodina, sociální prostředí
Citation
ISSN
ISBN