Cvičení ve dvojicích v hodinách tělesné výchovy

Title Alternative:Exercises in pairs in physical education
Abstract
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu cvičení ve dvojicích v hodinách tělesné výchovy a navrhnout zásobník cvičení vhodných pro hodiny tělesné výchovy na druhém stupni základních škol. Z analýzy vyplynulo, že učitelé mají zájem o tento typ cvičení a o vznik zásobníku cvičení, který by mohli využít ve výuce tělesné výchovy. Vlastní zásobník cvičení je opatřen názornou fotodokumentací, která přispívá k vytvoření správné představy o požadovaném pohybu.
The aim of dissertation was to create analysis of excercises in pairs in classes of physical education and to bring in a magazine of excercises that would be appropriate for physical education classes on upper primary school. Results of the analysis showed that teachers take interest in such kind of excercises and in creation of a magazine they would be able to use during physical education classes. The magazine includes ilustrative photographical documentation which helps to create the accurate idea of desired moves.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN