Koncept dětství a sociální role dítěte v moderní společnosti

Title Alternative:The Concept of Childhood and Child´s Role in Modern Society
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konceptem dětství a zejména pak dítětem a jeho sociálními rolemi v moderní společnosti. V úvodu práce je teoreticky popsán koncept dětství včetně stručného historického pohledu změn v chápání dětství. Práce dále rozpracovává a analyzuje sociální role dítěte ve školním a rodinném prostředí.
This bachelor thesis deals with the concept of childhood, especially the child and his social roles in modern society. In the beginning is theoretically described the concept of childhood, including a brief historical perspective of the changes in the understanding of childhood. The thesis also elaborates and analyzes the social role of the child in school and family enviroment.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN