Muzeum Zdeňka Sýkory

Title Alternative:Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech Muzeum Zdeňka Sýkory v Lounech
Abstract
Vytvoření uměleckého díla ve veřejném prostoru je jednou ze zásadních otázek při tvorbě města. A myslím si, že budova muzea Zdeňka Sýkory by tak rozhodně mělo být chápáno. Muzeum Zdeňka Sýkory by mělo především odrážet povahu významného umělce. I přes celosvětovou proslulost by mělo zapadnout svým výškovým profilem a měřítkem do skromné atmosféry lounských ulic. Pouze tyčící se věž by měla odrážet motivaci mířit stále dál i přes lounské městské hradby.
Creating a work of art in public space is one of the fundamental issues in the city's creation. And I think the Zdeněk Sýkora museum building should be so understood. The Zdeněk Sýkora Museum should primarily reflect the character of a prominent artist. Despite world-renown, it should fit its height profile and scale into the humble atmosphere of lounger streets. Only the towering tower should reflect the motivation to move further along the Louny city walls.
Description
Subject(s)
Muzeum Zdeňka Sýkory, Louny, Zdeněk Sýkora´s museum, Louny
Citation
ISSN
ISBN