Konstrukce a vzorování 3D tkaných výztuží pro kompozity

Abstract
Cílem diplomové práce bylo vytvořit model délky vazné vlny dvojnásobné spojkové tkaniny, včetně realizace návrhu a výroby experimentální sady vzorků dvojnásobných spojkových tkanin. Na připravených vzorcích experimentální sady tkanin následně hodnotit mechanické vlastnosti dvojnásobné spojkové tkaniny. Modelová představa délky vazné vlny pro spojkové tkaniny byla založena na Lineárním a Peircově modelu. Sada experimentálních vzorků byla testována na přístroji Testometric M350-5CT. Výsledky měření byly srovnávány s předpoklady vlivu délky vazné vlny na mechanické vlastnosti tkaniny.
The aim of this diploma thesis was to create a model of the length of the binding weave of double layered stitch woven fabric, including design and production of an experimental set of samples of double layered stitch fabric. The mechanical properties were evaluated on the prepared set of experimental samples of double layered stitch fabric. The model of the length of the binding weave of double layered stitch woven structure was based on Linear and Peirce model. The experimental set of samples was tested on Testometric M350-5CT. The results were compared to the presumed idea of the influence of the length of binding weave on the mechanical properties of the fabric.
Description
Subject(s)
3D tkanina, vícenásobná tkanina, spojková tkanina, délka vazné vlny, Lineární model, Peircův model, tahová deformace, 3D fabric, layered fabric, stitch fabric, length of binding weave, Linear model, Peirce model, tensile deformation
Citation
ISSN
ISBN