Oděvní ateliér návrhářky Josefíny Bakošové

Abstract
Bakalářská práce se zabývá historií a současnou tvorbou české módní návrhářky Josefíny Bakošové. Zkoumá pozici návrhářčina ateliéru na trhu s ohledem na konkurenci. Cílem práce je návrh kroků, které povedou ke zlepšení propagace a zviditelnění značky Josefíny Bakošové. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které zjišťovalo, zda mají lidé povědomí o návrhářce. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření a návrhy vedoucí ke zviditelnění značky a zlepšení propagace.
The bachelor thesis deals with the history and contemporary work of Czech fashion designer Josefina Bakosova. It examines the position of designer studio in the market with respect to competition. The aim of the thesis is to propose steps that will lead to improvement of the promotion and visibility of Josefína Bakošová's brand. Part of the thesis is also a questionnaire survey, whether people are aware of the designer. The final part of the thesis contains the evaluation of the questionnaire and suggestions leading to the visibility of the brand and improvement of the promotion.
Description
Subject(s)
marketing, marketing na internetu, konkurence, módní návrhářka, marketing, internet marketing, competition, fashion designer
Citation
ISSN
ISBN