Systém pro modelování a predikci sportovních výsledků

Abstract
Tato práce se zabývá predikcí a modelováním cyklistických výsledků. Důraz je kladen především na obecnost modelů a jejich použitelnost i v jiných sportovních odvětvích. Tyto modely jsou vytvořeny především pro individuální sporty, které jsou klasifikovány pomocí času. Vytvořené modely jsou založeny především na umístění závodníků, jejich dosažených časech, ale reflektují i výškový profil závodu, jeho úroveň či způsob startu. Výstupem celé práce je aplikace, která poskytuje rozhraní vhodné pro vývoj matematických modelů a zároveň implementuje statistiky z cyklistiky, biatlonu, běžeckého lyžování i závodů F1. Stejně podstatnou součástí jsou i vytvořené modely, které umožňují běžnému uživateli, respektive bookmakerovi, predikovat výsledky následujících závodů a pomocí grafického rozhraní mu zobrazit velkou škálu různých výsledků. Aplikace může být vhodným doplňkem pro sázkové kanceláře při vypisování kurzů.
This work focuses on prediction and modeling of cycling results. Emphasis is placed on the generality of models and on their applicability in other types of sports as well. The models are created primarily for individual sports that are classified by time. The models obtained are based primarily on the position of the racers, their times achieved, but also reflect the elevation profile of the race, its level or the method of starting. The output of this work is an application which provides an interface suitable for the development of mathematical models and also implements statistics from cycling, biathlon, cross-country skiing and F1 races. An equally important part of the thesis are models that allow a regular user or a bookmaker to predict the results of the upcoming races and use the graphical interface to display a wide variety of different results. The application can be used as a supplement for bookmakers in order to help them create the odds.
Description
Subject(s)
predikce sportovních výsledků, pravděpodobnost, cyklistika, statistika, predicting sports results, probability, cycling, statistics
Citation
ISSN
ISBN