Inteligentní domácnost a zabezpečení domu pomocí IoT

Abstract
Tato práce se zabývá především realizací univerzální platformy IoT systému, který je určen pro inteligentní domácnost. Systém je lehce rozšiřitelný pomocí zásuvných modulů.Je možné, např. přidávat nové aktivní prvky, komunikační moduly nebo komunikační protokoly do již existující infrastruktury. V teoretické části práce jsou rozebrány nejznámější komunikační protokoly, standardy a moduly. Dále je v teoretické části podrobně rozepsán návrh platformy. V praktické části jsou realizované vybrané klíčové prvky a k nim napsán ovládací software včetně řídicího systému. Nechybí ani návrh automatizovaných funkcí, které si uživatel může lehce nastavit přes ovládací panel.
This thesis deals with the implementation of the universal platform of the IoT system, which is created for the intelligent home. The system is easily extensible with plug-ins. For example, it is possible to add new active elements, communication modules or communication protocols to an existing infrastructure. In the theoretical part of the thesis, the most known communication protocols, standards and modules are discussed and the platform design is described in detail. In the practical part, the selected key elements are implemented and the control software is written together with the control system. There is also a design of automated functions that the user can easily adjust through the control panel.
Description
Subject(s)
Internet věcí, zásuvný modul, bezpečnost, inteligentní domácnost, automatizace, Internet of Things, plug-in, security, smart home, automation
Citation
ISSN
ISBN