Vzestup šlechtického rodu Trčků z Lípy

Title Alternative:Rise of the noble family of Trčka of Lípa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá osudy prvních generací šlechtického rodu Trčků z Lípy. Zaměřuje se zejména na ekonomický a politický rozmach od konce 20. let 15. století až do roku 1526. Ve svém zkoumání zachycuje nejprve Mikuláše Trčku na Lipnici, který vstoupil do husitských válek jako neznámý příslušník nižší šlechty a vyšel z nich s významným politickým vlivem a majetkem, z kterého postupem doby učinil rozsáhlou rodovou základnu. Jeho synové Mikuláš starší na Vlašimi a Burian na Lipnici v rozšiřování trčkovského majetku pokračovali a dokázali si zajistit i stabilní pozice na politické scéně. Nejvýznamnějším členem první generace rodu byl Mikuláš mladší, který se zabýval především obchody na severovýchodě a východě Čech, kde vybudoval rozsáhlá panství. Další příslušníci se příliš o zveličení dominia nezasloužili, ale snažili se přinejmenším dědictví udržet a zvelebit.
Description
62 s., 4 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
house of nobility, šlechtické rody
Citation
ISSN
ISBN