Kniha ve volném čase dětí s mentálním postižením

Title Alternative:Book in the leisure time of children with dispersonalization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The baccalaureate work dealt with problems exploitation of book in leisure time of children with dispersonalization who are the pupils of practical and special primary school. Its goal was describe what position seats book in the leisure time of these children if reading of books belongs to free time activities what's the difference between exploitation of book by the girls and boys and if is reading supported by the parents.
Bakalářská práce se zabývala problematikou využívání knihy ve volném čase dětí s mentálním postižením, které jsou žáky základních škol praktických a speciálních. Jejím cílem bylo popsat, jaké postavení zaujímá kniha ve volném čase těchto dětí, zda četba knih patří mezi volnočasové aktivity, jaký je rozdíl mezi využíváním knihy u děvčat a chlapců a zda je četba podporována rodiči.
Description
katedra: KSS; přílohy: 2 CD; rozsah: 52 s., 2 s. příloh
Subject(s)
dispersonalization, leisure time, institution of leisure time, literature for children, mentální postižení, volný čas, instituce volného času, literatura pro děti
Citation
ISSN
ISBN