Správa programového vybavení lokálních počítačových sítí v prostředí operačních systémů Microsoft

Title Alternative:Administration of Software in Local Area Networks based on Microsoft Operating Systems Environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma work attends to the problems regarding administration of local area networks in environment of Microsoft operating systems. In the first part, there is accession to technical territory of local area networks, description of communication relations and familiarization with elements and structures that can be found. The second part often comes with undermined problems regarding software administration in middle-sized manufacturing corporations. It also presents individual technical resources, their usage and how to work with them. It acquaints with software which occurs in middle-sized manufacturing corporations and arranges base information about problems with administration of software. The third part suggests solutions for individual groups of problems in order to shorten the time needed for reparations, to save time demands for administration, to increase data security and fast treatment to possible problems. At the end sums up problems of software administration in middle-sized manufacturing corporations and once more points out positive intentions of suggested solutions.
Diplomová práce se věnuje problematice administrace počítačových sítí v prostředí operačních systémů Microsoft. V první části přibližuje technické zázemí lokálních počítačových sítí, popisuje komunikační vztahy a seznamuje s prvky a strukturami, které může obsahovat. Druhá část představuje často podceňovanou problematiku týkající se administrace programového vybavení ve středních podnicích výrobního zaměření. Prezentuje jednotlivé technické prostředky, vysvětlí jejich využití, a jak se s nimi zachází. Seznamuje s programovým vybavením, které se vyskytuje v podnicích a zprostředkuje základní informace o problematice správy. Třetí část navrhuje řešení na jednotlivé části problematiky za účelem zlepšení efektivity práce, zkrácení doby potřebné na opravy, ušetření časových nároků na správu, zvýšení bezpečnosti dat a rychlého ošetření případných problémů. V závěru shrne problematiku administrace programového vybavení ve středních podnicích výrobního zaměření a znovu zdůrazní pozitivní záměry navrhovaných řešení.
Description
katedra: KIN; přílohy: DP v elektronické podobě na CD ROM.; rozsah: 68 s., 7 s. příloh
Subject(s)
adminisrtation, local area network, operating system, workstation, software, notebook, server, access rights, remote access, backup, administrace, správa, lokální počítačová síť, operační systémy, počítačová stanice, programové vybavení, přenosný počítač, server, přístupová práva, vzdálený přístup, zálohování
Citation
ISSN
ISBN