Návrh nového bezpečnostního systému pro motorkáře

dc.contributor
dc.contributor.advisorKřemenáková Dana, doc. Dr. Ing. : 54690
dc.contributor.authorVápeník, Matouš
dc.contributor.otherŠašková Jana, Ing. Ph.D. Konzultant : 57793
dc.date.accessioned2019-11-13T04:21:43Z
dc.date.available2019-11-13T04:21:43Z
dc.date.committed2019-4-18
dc.date.defense2019-05-20
dc.date.submitted2018-10-16
dc.date.updated2019-5-20
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo navrhnout bezpečnostní systém pro motorkáře pro zvýšení viditelnosti za snížené viditelnosti, jeho detailní popis a následnou implementaci do motocyklové bundy, společně s ekonomickým zhodnocením celého systému. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti optických vláken, zejména světelná intenzita. Byly zde vypočteny i parametry, které se týkají bezpečného užívání oděvu se systémem. V neposlední řadě je popsáno i vlastní využití vláken v praxi. V praktické části je detailně popsána samotná realizace bezpečnostního systému. Na trhacím přístroji byly naměřeny síly potřebné k přetrhnutí konektoru systému a též světelná intenzita vláken v závislosti na vzdálenosti od světelného zdroje.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis describes the design of a new safety system for motorcyclists in a worse weather, detailed description and implementation into motorcycle jacket, together with economic evaluation. The theoretical part describes the general properties of optical fibers, mostly light intensity. Parameters relating to the safe use of clothing with the system have also been calculated. Last but not least, the actual use of fibers in practice is described. The practical part describes in detail the realization of the system. The tearing apparatus measured the forces needed to destroy the system connector as well and the light intensity of the fibers depending on the distance from the light source.en
dc.description.mark
dc.format52 s. (68 674 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 201901567
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154192
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] Křemenáková, D., Militký, J., Šesták, J.:Vlákenné struktury a jejich aplikace. Část II: Optické vlastnosti textilií. O.P.S. Kanina 2013.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon[2] Křemenáková, D., Mishra, R., Militký, J., Mareš, J.J., Šesták, J.: Selected Properties of Functional Materials. Part II: Optical Properties of Textiles. O.P.S. Kanina 2013.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon[3] Militký, J., Křemenáková, D., Šašková, J.: Optical Attenuation of Linear Composites Containing SEPOF. 18th World Textile Conference AUTEX 2018. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 460 (2018) 012035 IOP Publishing.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectoptické vláknocs
dc.subjectbezpečnostní systémcs
dc.subjectintenzita svítivostics
dc.subjectsíly v přetrhucs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectsafety systemen
dc.subjectintensity of luminaleen
dc.subjectforcesen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.titleNávrh nového bezpečnostního systému pro motorkářecs
dc.titleDesign of a new safety system for motorcyclisten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTM
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000288
local.identifier.stag39323
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06585558
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1567
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bp_k_tisku_(1).pdf
Size:
2.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_bakalarske_prace_M._Vapenika.pdf
Size:
99.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.vapenik.pdf
Size:
386.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP