Vývoj systému "Primární evidence výpočetní techniky"

Title Alternative:System development "Primary IT evidention"
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit program sloužící k evidenci IT majetku středně velké firmy. Program musí umožnit sledování životního cyklu každé položky od nákupu až po vyřazení a archivaci. Důraz je kladen na robustnost sytému a paralelní práci více uživatelů v různých rolích. Nově vytvořený program má za úkol nahradit systém několika nezávislých aplikací, které v současnosti plní tyto úlohy. Program je realizovaný v jazyce Java.
The goal of my project is to create a program designed for IT property accounts of a middle-sized company. This application has to keep track of an item lifecycle form theirs purchase till disposal and archiving. The emphasis is placed on stability and possibility of parallel work of several users in different roles. The newly created program is meant to replace a system of independent applications that are serving these purposes. The application is created in Java.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s.
Subject(s)
majetková evidence, java, struts, property accounts, java, struts
Citation
ISSN
ISBN