Financování vybrané zahraniční investice

Title Alternative:Financing of specific foreign investment
dc.contributor.authorVajsejtl, Jan
dc.date.accessioned2018-12-02T08:30:03Z
dc.date.available2018-12-02T08:30:03Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá financováním přímých zahraničních investic. Práce zkoumá vhodný způsob financování konkrétní zahraniční investice uskutečňované v České republice. Obsahem práce je širší pohled na zahraniční investice zahrnující alternativní vstupy na zahraniční trh. Pozornost je věnována také investičním pobídkám, a to především v legislativním prostředí České republiky. Investiční pobídky ovlivňují uskutečňování řady investic v České republice. Stejně tomu je i v případě zkoumané investice. Přínos autora se nachází v praktické části práce, která se věnuje průběhu dané investice a hledá výhodný způsob jejího financování. Dochází zde k porovnání provedeného způsobu financování s alternativní formou financování zpracovanou autorem. Z práce vychází, že vnitropodnikové financování je výhodnější a lze ho doporučit v případě financování jiné podobné investice.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on financing of foreign direct investments. The work researches appropriate financing of specific investment in the Czech Republic. Content of the bachelor's thesis includes wider look at foreign direct investments including other entry market options. Further the focus of this bachelor's thesis includes investment incentives in the legal conditions of Czech Republic. Investment incentives influence many investments in the Czech Republic and this investment is one of them. The value added by author is to be found in the practical part of work. This part follows the investment progress and looks for advantageous way of financing. The applied way of financing is compared with the alternative way of financing made by author. From the work comes out that intercompany financing is more advantageous and can be recommended in case of financing other similar investment.en
dc.identifier.signatureV 174/17 Eb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/47020
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbiszahraniční investicecs
dc.subject.verbisfinancovánícs
dc.subject.verbisfinancingen
dc.subject.verbisforeign investmentsen
dc.titleFinancování vybrané zahraniční investicecs
dc.title.alternativeFinancing of specific foreign investmenten
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06536690
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:37:33cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchoducs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
11.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
424.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_17417_Eb.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP