Numerický model terénního testu proudění v hornině

Title Alternative:Numerical model of rock flow field test