Vztah nehomogenity nití a tkanin z nich vyrobených (lněné tkaniny)

Title Alternative:Relation between non-uniformity of yarn and woven fabric created of them
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis studies the non-uniformity of the yarn and the subscquent influence on the resulting fabric. The first part focusec on description of relations between the non-uniformity of the yarn and the woven fabric. It also includes a description of the contingent defects of the yarns and fabric. The experimental part is dealing with the collection of the data neccessary for measuring and also the measuring technology, the experiment was carriedout on. The values aquired by the measuring of the non-uniformity are being evalueted, compared and verified by the capacity and optical method. The final part presents the evalutation of the influence of the tested yarn on the resulting fabric.
Diplomová práce se zabývá studiem nestejnoměrnosti délkové textilie a následným vlivem na výslednou tkaninu. První část je zaměřena na popis vztahů mezi nestejnoměrností příze a plošné textilie. Obsahuje též popis možných vad délkový a plošných textilií. experimentální část se věnuje sběru dat pro měření a měřící technice, na které byl experiment proveden. Hodnoty získané měřením nestejnoměrnosti jsou vyhodnoceny, porovnávány a ověřeny pomocí metody kapacitní a optické. Závěrečná část se věnuje vyhodnocení vlivu testované délkové textilie na výslednou tkaninu.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD ROM; rozsah: 96
Subject(s)
inhomogenita, non-uniformity, yarn, fabric, defect, capacity method, optical method, nehomogenita, nestejnoměrnost, délková textilie, plošná textilie, vada, kapacitní metoda, opticka metoda
Citation
ISSN
ISBN