Závislost porozity a paropropustnosti první vrstvy oděvních sportovních materiálů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá závislostí porozity a paropropustnosti první vrstvy oděvních sportovních materiálů. V praktické části jsou naměřeny hodnoty paropropustnosti a vypočítané hodnoty teoretické porozity u sedmi vzorků plošných textilií, které se používají jako první vrstva sportovního oděvu. Tyto hodnoty jsou následně vzájemně porovnávány. Cílem práce je určit závislost mezi porozitou a paropropustností těchto vzorků.
The bachelor thesis deals with dependence of porosity and vapor permeability of the first layer of sports clothing materials. In the practical part there are measured values of vapor permeability and theoretical porosity for seven samples of fabrics that are used as the first layer of sports clothing. These values are compared. The aim of thesis is to assess the dependence between porosity and vapor permeability.
Description
Subject(s)
komfort, paropropustnost, porozita, Permetest, comfort, vapour permeability, porozity, Permetest
Citation
ISSN
ISBN