Vyhodnocení deformací těsnících elementů u automobilového těsnění

Title Alternative:Deformation evaluation of sealing elements for car sealing