Pracující mladoboleslavského ASAPu v době Protektorátu Čechy a Morava

Title Alternative:Workers of ASAP in the time of the Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract
Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím analýzy dobových pramenů a odborné literatury analyzovat život dělníků mladoboleslavského ASAPu v době existence Protektorátu Čechy a Morava (s nutnými časovými přesahy). Práce bude po kritickém zhodnocení vycházet především z rozsáhlého a dosud řádně nezpracovaného fondu ASAP v archívu firmy Škoda a.s. a z dobových periodik.
The aim of this bachelor thesis is to analyze the life of ASAP workers in Mladá Boleslav during the existence of the Protectorate of Bohemia and Moravia (with the necessary time intervals) by analyzing period sources and professional literature. The work will be based, after critical evaluation, on a large and not yet well-run ASAP fund in the archive of Škoda a.s. and from period periodicals.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN