Optimalizace zvlákňování polyvinylidenfluoridu na zařizení Nanospider

Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá optimalizací zvlákňování polyvinylidenfluoridu na zařízení Nanospider TM. Teoretická část práce vysvětluje postupy výroby nanovláken, které byly použity pro výrobu nanovláken PVDF. Hlavní podstatou teoretické části je kapitola věnována polymeru Polyvinylidenfluorid.Praktická část se zaobírá výrobou nanovlákenné vrstvy danými technologiemi, které jsou popsané v teoretické části. Bylo potřeba vybrat vhodná rozpouštědla a koncentraci polymerního roztoku pro elektrostatické zvlákňování a vytvořit nanovlákennou vrstvu na Nanospideru. Nejlepší koncentrace, při které se vytvořila nanovlákenná vrstva byla při elektrostatickém zvlákňování z tyčky, provedená technologií Nanospider.
This Bachelor work thesis deals whit the optimization of polymer polyvinilidenfluoride electrospinning using equipment NanospiderTM. The Theoretical part explains how to manufacture nanofibers, which were used for the production of nanofibers PVDF. The main essence of the theoretical part is the chapter dedicated to the polymer PVDF. The practical part deals manufacturing the nanofibers a given technology, which are described in the theoretical part. It was needs to select properly solvents and concentration of the polymer solution for electrospinning nanofibers layer and create the Nanospider. The best concentration that have built up in the nanofiber layer was the electrospinning of rods transferred Nanospider.
Description
Subject(s)
Polyvinylidenfluorid, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna, rozpouštědla, PVDF, electrospinnig, nanofibers, solvent
Citation
ISSN
ISBN