Vybrané oblouky na sjezdových lyžích

Abstract
Práce má za účel vypracovat multimediální příručku vybraných oblouků na sjezdových lyžích. Je rozšířením multimediální příručky základní lyžařské průpravy, která vznikla v roce 2020. Poslouží nejenom studentům a pedagogickým pracovníkům TU v Liberci, Katedry tělesné výchovy a sportu, ale i veřejnosti jako pomocný materiál pro výuku lyžování na ZŠ/SŠ. Videa obsahují ukázku jednotlivých oblouků v takové podobě, která je vizuálně přehledná. Multimediální příručka je stažitelná z internetového úložiště. Je možné si ji přehrát na všech zařízeních podporující MP4 soubory. Práce představuje lyžařské oblouky ve sjezdovém lyžování, které jsou v souladu s metodikou Katedry tělesné výchovy a sportu TU v Liberci. Aktérem je Simona Machytková, autorka diplomové práce, a Kristýna Zítková (oblouky v hlubokém sněhu). Materiál vznikl během zimní sezóny 2022/2023 v Rakousku a Itálii.
The work aims to create a multimedia guide to selected ski turns on downhill skis. It will be an extension of the Multimedia manual of downhill skiing preparation which was made in 2020. It will serve not only students and pedagogical teachers of the TU in Liberec, Department of Physical Education and Sport, but also as an educational material for teaching skiing at primary/high schools. The videos contain a demonstration of individual turns in a visually clear form. The multimedia guide is downloadable from the internet repository. It can be played on all devices that support MP4 files. The work presents the turns in downhill skiing that are by the methodology of the Department of Physical Education and Sport, TU in Liberec. The actor is Simona Machytková, the author of the master's thesis and Kristýna Zítková (Turns in deep snow). The material was created in the winter season of 2022/2023 in Austria and Italy.
Description
Subject(s)
lyžování, multimediální příručka, oblouky, vybrané oblouky
Citation
ISSN
ISBN