Vlastnosti tkanin s úpravou tekutého skla

Title Alternative:FABRICS PROPERTIES WITH LIQUID GLASS TREATMENT
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
For last ten years German company Nanopool GmbH has been developing the liquid glass patent. Nano-layers made of liquid glass are except from textile surfaces used on many other surfaces, which have greater business potential. Therefore this area is slightly overlooked. Textiles treated by liquid glass mostly show its hydrophobic quality, but on top of that it has some useful added features over the standard hydrophobic treatment. The aim of this bachelor dissertation was to explore the possibilities of use on textile surfaces.
Po dobu posledních deseti let německá společnost Nanopool GmbH pracuje na vývoji patentu tekutého skla. Nanopovlaky z tekutého skla jsou kromě textilních povrchů využitelné i pro mnoho dalších povrchů, které mají prokazatelně větší obchodní potenciál, proto je oblast textilu tak trochu opomíjena. Textilie upravené tekutým sklem vykazují zejména hydrofobní vlastnosti, oproti klasickým hydrofobním úpravám doplněné i o několik dalších výhodných a využitelných vlastností. Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na možnosti využití pro textilní povrchy.
Description
katedra: KHT; rozsah: 53
Subject(s)
liquid glass, hydrophobic treatment, washing, capillary action, flowing down, water column, market, target marketing, marketing mix, innovation, tekuté sklo, hydrofobní úprava, praní, vzlínání, stékání, vodní sloupec, trh, cílený marketing, marketingový mix, inovace
Citation
ISSN
ISBN