Fyzická geografie údolí Jizery mezi Malou Skálou a Turnovem

Title Alternative:Physical geography of the Jizera valley between Mala Skala and Turnov
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor thesis comprehensively describes a interest area of the Jizera basin between Mala Skala and Turnov from the perspective of the individual components of physical geographical sphere. It was examined characteristics of relief, in terms of geological and geomorphological, pedological characteristics then, hydrological, climatic and biotic. An integral part of the description was also the definition of protected areas, which were extend into the interest area. Information was obtained from the literature mentioned in the text and then, if possible, verified by filed research. The map outputs of individual physical geographical components were created by using the GIS program, according to the original printed or web-accessible maps. The thesis is also supplemented by other thematic maps of the interest area, providing visual information that is easier to understand than text.
Tato bakalářská práce komplexně mapuje zájmové území povodí Jizery mezi Malou Skálou a Turnovem z pohledu jednotlivých složek fyzickogeografické sféry. Byla zkoumána charakteristika reliéfu, z hlediska geologického a geomorfologického, dále pak charakteristika pedologická, hydrologická, klimatická a biotická. Nedílnou částí popisu bylo také vymezení chráněných území, které do oblasti zasahují. Informace byly získávány z literatury uvedené v textu a následně, pokud to bylo možné, byly ověřovány pomocí terénního průzkumu. Mapové výstupy jednotlivých fyzickogeografických složek, vznikly pomocí GIS programu, podle předlohy tištěných nebo webově dostupných mapových děl. Práce je také doplněna dalšími tématickými mapami zájmového území, poskytující vizuální informace, které jsou lépe srozumitelné než text.
Description
katedra: KGE; přílohy: CD; rozsah: 56
Subject(s)
the jizera river, sandstone rock towns, pla bohemian paradise, geology, geomorphology, soil cover, hydrology, climatology, biota, jizera, pískovcová skalní města, chko český ráj, geologie, geomorfologie, půdní pokryv, hydrologie, klimatologie, biota
Citation
ISSN
ISBN