Online rezervační systém pro lékaře a pacienty na platformě Unicorn Universe

Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a vývoj Online rezervačního systému pro lékaře a pacienty na platformě Unicorn Universe. Klíčovou myšlenkou aplikace je provést návrh a realizaci tak, aby co nejvíce usnadnil práci lékařům a čas pacientům. Slouží k objednávání pacientů do systému s možností, aby byl pacient schopen objednat se sám z pohodlí svého domova. Dále aplikace slouží jako základní kámen nového ambulantního informačního systému pro lékaře.V teoretické části je představena digitální stavebnice informačních systémů Unicorn Universe, k jejímuž plnému pochopení je třeba porozumět používané metodice společnosti. Proto v této části budou vysvětleny pojmy jako Unicorn Aproach, Unicorn Process, Unicorn Universe Business Modelling Language a další.Praktická část se zabývá návrhem rezervačního systému stojícího na platformě Unicorn Universe, jeho realizací a zhodnocením přínosu analyzovaného řešení.
The aim of this thesis is design and development of the Online Reservation System for Pacients and Doctors using the Unicorn Universe Platform. The purpose of the application itself is to allow its users to be able to make medical appointments from the comfort of their own homes. Furthermore, the application will serve as a building block of the new medical information system.The theoretical part introduces the digital construction set called Unicorn Universe. For the complete understanding of mentioned platform, several issues must be mentioned such as company methodology. For that reason, terms like Unicorn Aproach, Unicorn Process, Unicorn Universe Business Modelling Language and more are explained there.The practical part of the thesis deals with the design, development and contribution evaluation of the Online Reservation System itself.
Description
Subject(s)
Unicorn Universe, Rezervační systém, Plus4U, Unicorn Universe, Reservation system, Plus4U
Citation
ISSN
ISBN