Elektronické seřizování puškohledů

Title Alternative:Electronic harmonization riflescopes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce seznamuje s problematikou elektronického seřizování puškohledů, která je rozdělena do pěti samostatných bloků. Náplní první části je kratičký úvod o problematice a proč je tato práce realizována. V druhé části je proniknutí do problematiky z hlediska seznámení s teorií jednotlivých komponent a součástek, které jsou použity při navrhování a realizaci funkčního systému, který bude ovládat samostatnou činnost seřizování. V této části je popsán i způsob řešení komunikace mezi jednotlivými hardwarovými celky. Samozřejmostí, která úzce souvisí s hardware je doplnění o řídící software, pro který je vyhrazena třetí kapitola. Ve čtvrté části jsou popsány dosažené výsledky z průběhu testování. Závěrečná kapitola je poslední částí, kde je popsáno několik průběžných poznatků z celé práce a zda-li se naplnily plánované cíle.
This thesis introduces the problems of electrical tuning scopes, which are devided into five individual blocks. The contens of the first part is short introduction about the problems and why is this job realized. In the second part is the insight into the problem in terms of acquaintance all of the components, which are used in designing and implementing a functional system, which will control the adjustment of individual activity. In this section there is described a way of communication of individual hardware equipment. Obviosity, which is closely related to hardware, is the addition of management sofware, which is reserved for the third chapter. Fourth section describes the results of the testing. Final section is the last part, where are descibed some intermediate knowledges of the whole work and if all the targets were realized
Description
katedra: MTI; přílohy: CD; rozsah: 55
Subject(s)
driving, adjusting, riflescopes, microcontroller, motor, nastřelování, seřizování, puškohled, mikrokontrolér, motor
Citation
ISSN
ISBN