Problémy J2ME z hlediska platformové nezávislosti

Title Alternative:J2ME problems from the perspective of platform independence
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice využití programovacího jazyka Java pro mobilní zařízeni (J2ME) z hlediska ptatformové nezávislosti. Ta zažívá v současné době velice rychlý vývoj. V první části práce je uvedena stručná historie a popis architektury jazyka včetně základních principů jeho fungovaní. Další část je věnována dokumentaci co nejširšího počtu zařízení jez používají výše zmíněnou technologii. Především jsem se zaměřil na nejprogresivněji rozvíjející se oblast mobilních telefonů. Ve dvou posledních částech jsem popsal stávající problémy platformové nezávislosti a navrhl možná řešení.
This bachelor's thesis is aimed at problems of the use of Java programming language in mobile devices considering platform independence. Nowadays, this area experiences extremely rapid development. The first part of the work briefly describes history and architecture of the language, including the basic principles. In the next part is examined documentation of broad variety of mobile devices. I put an emphasis on the most progressive domain, mobile phones. In the last two parts are described present problems in platform independence for which I suggested possible solutions.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN