Antisemitismus v Praze na konci 19. století

Title Alternative:Anti-Semitism in Prague at the end of the 19th century
Abstract
Práce se zabývá problematikou českého antisemitismu v Praze na konci 19. století, konkrétně analyzuje jeho historické předpoklady, nastiňuje dobový kontext a snaží se postihnout jeho důsledky v každodenním životě tehdejších židovských i nežidovských obyvatel. Práce se detailněji zaměřuje na českoněmecký národnostní konflikt, který vlnu antisemitismu na konci 19. století podpořil, opomenuty nezůstávají ani projevy prostřednictvím umělecké literatury, dobového tisku či násilných protižidovských útoků. Důležitou součástí práce je známý případ Žida Leopolda Hilsnera, jenž byl obviněn z vraždy Anežky Hrůzové pouze na základě svého semitského původu.
Description
59 stran, 6 stran příloh :barevné ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
antisemitism, Jewish civilization, antisemitismus, židovská civilizace
Citation
ISSN
ISBN