Ošetřovatelská péče zaměřená na uspokojování biologických potřeb nesoběstačných pacientů

Title Alternative:Nursing care focused on meeting the biological needs of non-self-sufficient patients
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je zaměřena na uspokojování jednotlivých biologických potřeb pacientů/klientů z hlediska ošetřovatelské péče. Teoretická část se nejvíce soustřeďuje na uspokojování jednotlivých biologických potřeb pacientů/klientů a problematiku hygieny zejména u nesoběstačných pacientů/klientů. Zaměřuje se na to, jak pacienti/klienti vnímají celkovou koupel a je-li dostatečně dodržována intimita pacienta/klienta při hygieně. Rozhodujícím faktorem je zde i míra omezení pohyblivosti a ztráta soběstačnosti. Ve výzkumné části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Respondenti byli pacienti/klienti, kteří prodělali většinou závažné poranění míchy nebo páteře a z tohoto důvodu nejsou schopni samostatně provádět hygienu. Na základě zjištěných výsledků byla navržena opatření do praxe.
Description
84 s., 16 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nursing care, self-sufficiency, ošetřovatelská péče, soběstačnost
Citation
ISSN
ISBN