Řízení rizik v projektové činnosti ve vybrané organizaci

Title Alternative:Risk Management in Project Management in Chosen Organization
Abstract
Diplomová práce ''Řízení rizik v projektové činnosti ve vybrané organizaci'' pojednává o řízení rizik projektu EDISON ve studentské organizaci AIESEC Liberec. Cílem práce je postihnout jednotlivá rizika projektu a navrhnout vhodné postupy pro řízení rizik v organizaci AIESEC Liberec, které vedou k odstranění, resp. zmírnění rizik a jejich dopadu na cíle a průběh projektu. V teoretické části této práce je přiblížena terminologie a postupy, které jsou spjaty s řízením projektů a řízením rizik projektů. V praktické části diplomové práce jsou uplatněna teoretická východiska a dochází k identifikování, kvantifikaci a návrhu snížení rizik projektu EDISON.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN